PROPOZÍCIE  

Raslavický pedál 2022

CK Raslavice a obec Raslavice organizujú

4. ročník horských cyklistických pretekov v ❤️ Šariša

 —

                                    Dátum a miesto: 11.9.2022, Amfiteáter Raslavice                                                                               

   Prihlášky: 

 • o úspešnej online registrácii budete informovaní e-mailom
 • dopredu registrovaní pretekári sú povinní prísť podpísať do kancelárie pretekov prezenčnú listinu a prevziať si štartovné číslo 

   Kancelária pretekov:

 • označenie prezentácia, Amfiteáter Raslavice

   Prezentácia: 

 • 11. september (nedeľa) 2022, od 8:00 do 10:00
 • Prezentácia: pre pretekárov, ktorí uhradili štartovné vopred na účet a pretekári, ktorí boli prihlásení ale budú platiť štartovné na mieste 
 • pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácií

Čas štartu spolu :

Dlhá,krátka trasa: 11:00

 • prosíme pretekárov, aby boli pripravení na štarte 5 minút pred štartom príslušnej trasy 

Krátka trasa modrá 

29 km, prevýšenie: 750 metrov

Dlhá trasa červená

47 km, prevýšenie: 1050 metrov

Krátka trasa modrá (29 km): 

Dlhá trasa červená (47 km) : 

ZNAČENIE TRATE

Štartujú :

 • všetci pretekári, ktorí pri registrácii dostali štartovné číslo a uhradili štartovný poplatok

Účasť na pretekoch :

 • dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár pri online registrácii a svojim podpisom do prezentačnej listiny
 • každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť
 • každý pretekár zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným
 • usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, ani nimi spôsobené

Štartovné :

 • výška štartovného (krátka trasa modrá) online do 28.8.2022 - 20 € (medaila, tričko)
 • výška štartovného (krátka trasa modrá) online do  8.9.2022 - 26 € (bez trička, s medailou)
 • výška štartovného (dlhá trasa červená) online do 28.8.2022 - 20 € (medaila, tričko)
 • výška štartovného (dlhá trasa červená) online do 8.9.2022 - 26 € (bez trička, s medailou)
 • na mieste 26 €
 • registračný poplatok posielať:
 • IBAN: SK32 1100 0000 0029 3621 1365
 • do poznámky pri prevode uviesť: MENO, PRIEZVISKO, A ROK NARODENIA!!!                          
 • po úhrade štartovného vopred na účet Vám zašleme informáciu o pripísaní platby najneskôr do 3 dní na e-mail, ktorý ste uviedli pri registrácii
 • ak Vám do 3 dní takýto email nepríde, zašlite potvrdenie z banky/online bankingu o úhrade na náš email: raslavickypedal@gmail.com 
 • v cene štartovného:

  • medaila a účastnícke tričko pre tých, ktorý uhradia online štartovný poplatok na účet do ! 28.8.2022 !
  • pre prvých 100 registrovaných s úhradou šatka pod krk s logom podujatia
  • kľúčenka s logom podujatia
  • minerálka 0,5l 
  • 20% zľava FANZONE.SK
  • prezentačná taška s produktmi od našich sponzorov, štartovné číslo s čipom
  • občerstvenie na trati
  • taška škoda
  • zdravotná služba
  • výsledok mailom a sms 
  • online výsledky
  • cieľová fotografia pre každého pretekára 
  • online diplom pre každého pretekára (nie len prvé miesta) aj s fotkou prechodu cieľom
  • guľáš, občerstvenie (pivo, kofola)
  • štartovné číslo slúži ako tombolový lístok, zároveň aj ako lístok na obed a občerstvenie
  • pokyny pred, počas a po pretekoch
  • nákup tombolového lístka (1 euro)
Účastnícke tričko
Účastnícke tričko
Účastnícka medaila 2022
Účastnícka medaila 2022
Kľúčenka
Kľúčenka
 • Pre prvých 100 registrovaných s úhradou šatka pod krk s logom podujatia                                                                           ⬇️⬇️⬇️  
Pre prvých 100 registrovaných s úhradou šatka pod krk s logom podujatia
Pre prvých 100 registrovaných s úhradou šatka pod krk s logom podujatia

Kategórie dlhej červenej trasy:

 • Juniori: od 15 - 18 rokov (2007 až 2004)
 • Muži: 19 - 39 rokov (2003 až 1983)
 • Muži: 40 - 49 rokov (1982 až 1973)
 • Muži: 50 - 59 rokov (1972 až 1963)
 • Muži: 60 a viac rokov (1962 a starší)
 • Ženy: 15 - 39 rokov  (2007 až 1983)
 • Ženy: 40 a viac rokov (1982 a staršie)

Kategórie krátkej modrej trasy: 

 • Juniori: od 15-18 rokov (2007 až 2004)
 • Muži: 19 - 39 rokov (2003 až 1983)
 • Muži: 40 - 49 rokov (1982 až 1973)
 • Muži: 50 - 59 rokov (1972 až 1963)
 • Muži: 60 a viac rokov (1962 a starší)
 • Ženy: 15 a viac (2007 a staršie)

Kategórie detských pretekov:

 • Baby: 5 rokov a menej (2017 a mladší)
 • Mini: 6-8 rokov a menej (2014 až 2016)
 • Mladší žiaci: 9-11 rokov (2011 až 2013)
 • Starší žiaci: 12-14 rokov (2010 až 2008)

V kat.detských pretekov chlapci a dievčatá štartujú a budú vyhodnotený spolu v kat.

!!! REGISTRÁCIA NA DETSKÉ PRETEKY NA MIESTE V DEŇ ŠTARTU 11.9.2022 !!!

Ceny hlavných pretekov:

 • finančné ceny (uvedené v sekcii " Ceny" ), finančné ceny, medaily a diplomy v každej kategórii, prvé 5 miesta v každej kategórií diplom.
 • ceny pre najrýchlejšieho  Raslavičana dlhá, krátka trasa 

Výsledky (zastrešuje RACE TIME) 

 • výsledok mailom a sms
 • online výsledky   
 • jednorázové čipy (netreba vraciať po skončení pretekov)
 • cieľová fotografia pre každého pretekára   
 • online diplom pre každého pretekára (nie len prvé miesta) aj s fotkou prechodu cieľom


Občerstvovačka:

 • približne v polovici trate sa bude nachádzať bufet s občerstvením  (vrch Haľagoš 642 m.n.m)

Cieľ pretekov:

 • bude označený: 5km, 1km  a 200 metrov pred cieľom

Umývanie bicyklov: 

 • DHZ Raslavice

Parkovanie:

 • usmerní organizátor, pri amfiteátri

Vyhodnotenie:

 • v mieste štartu a cieľa pretekov, tj. v priestoroch Amfiteátra 
 • po dojazde posledného pretekára

Ubytovanie:


Záverečné ustanovenia: 

Prihlásenie a úhrada štartového poplatku sa považuje za písomný súhlas účastníka zúčastniť sa na pretekov.

Každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
Každý pretekár zodpovedá za škody ním spôsobené sebe alebo iným.
Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom ani nimi spôsobené. 

Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov, alebo podpisom do prezenčnej listiny (!) 

Ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov.
Pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na horských bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov. Je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu. Prihlásením na preteky vyjadrujete súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.

Pretekár je povinný rešpektovať usmernenia rozhodcov a organizátora pretekov.                      Nerešpektovanie môže viesť k samotnému vylúčeniu.
Preteká sa podľa tohto rozpisu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalostí. V prípade zlých poveternostných podmienok možnosť zmeny trasy.

V prípade neúčasti organizátor nevracia štartovné.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Pretekár sa musí správať športovo, slušne a ohľaduplne. Nesmie ohrozovať na zdraví a živote seba, ani ostatných pretekárov. Musí umožniť predbehnutie rýchlejšiemu pretekárovi bez obmedzenia spravidla z ľavej strany pokiaľ to podmienky na trati umožňujú. Rýchlejší pretekár je povinný včas a jednoznačne informovať predbiehaného pretekára o svojom úmysle uskutočniť predbiehací manéver. V prípade hrubého a nešportového správania bude pretekár diskvalifikovaný. Je zakázané skracovať si trať a jazdiť mimo vyznačenej trate.
Treba rešpektovať regulovčíkov a usporiadateľov pretekov.
Ak pretekár opustí trať z akéhokoľvek dôvodu, musí sa vrátiť späť na trať v rovnakom mieste ako ju opustil. Ak organizátor uzná, že pretekár kvôli tomu získal výhodu, pretekár bude diskvalifikovaný.
Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trasy a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trase dopustí.
Je zakázané užívať zakázané dopingové látky (podľa predpisov UCI a SZC).
Pretekár je povinný celú trasu absolvovať s prideleným štartovným číslom.
Pretekár nesmie tabuľku so štartovným číslom rezať, strihať, ani iným spôsobom upravovať.
Pretekár sa zaväzuje dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny organizátora a štátnych orgánov.
Pretekár nesmie štartovať z iného miesta, než z miesta na to určeného ( napr. pred štartovou páskou, vedľa vyhradeného priestoru a pod. ) Porušenie tohto článku bude predmetom diskvalifikácie pretekára.
Pre prípad úrazu sa vyžaduje od pretekárov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. 


Odstúpenie počas pretekov:
Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole alebo v cieli pretekov.


Diskvalifikácia:
Pretekár, ktorý predčasne odštartuje, neprejde všetkými kontrolami, bude sa nešportovo správať počas pretekov, bude jazdiť so zloženou ochrannou prilbou počas pretekov - je to dôvod na diskvalifikáciu.


V Raslaviciach dňa 23.6.2022


Michal Čverha 

riaditeľ pretekov 

Jedinečné cyklopreteky v ❤️ Šariša

 

 


Neseď doma, ukáž čo je v tebe