PROPOZÍCIE  

Raslavický pedál 2023

CK Raslavice a obec Raslavice organizujú

5. ročník horských cyklistických pretekov v ❤️ Šariša

 —

                       Dátum a miesto konania: 5.8.2023 (sobota), Amfiteáter Raslavice                                                                               

   Prihlášky: 

 • o úspešnej online registrácii budú registrovaní účastníci informovaní e-mailom
 • dopredu registrovaní pretekári sú povinní prísť podpísať do kancelárie pretekov prezenčnú listinu a prevziať si štartovné číslo 
 • Registrácia: https://racetime.sk/
 • Limit pretekárov: 300 
 • Registrácia v deň preteku nezaručujeme štartový balíček

   Kancelária pretekov:

 • označenie prezentácia, Amfiteáter Raslavice

   Prezentácia: 

 • 5. august (sobota) 2023, od 8:00 do 10:30
 • Prezentácia: pre pretekárov, ktorí uhradili štartovné vopred na účet a pretekári, ktorí boli prihlásení ale budú platiť štartovné na mieste 
 • pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácií v deň pretekov

Čas štartu ˇ(spoločný štart: dlhá, krátka trasa)

- dlhá, krátka trasa začiatok štartu: 11:00

 • prosíme pretekárov, aby boli pripravení na štarte 10 minút pre začatím pretekov a to: (10:50) 

Krátka trasa modrá 

29 km, prevýšenie: 750 metrov

Dlhá trasa červená

47 km, prevýšenie: 1050 metrov

Krátka trasa modrá (29 km): 

Dlhá trasa červená (47 km) : 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny trate najmä z dôvodov vplyvov počasia na podklad trate, hospodárske činnosti v lesných porastoch a iných nepredvídateľných skutočnostiach.

ZNAČENIE TRATE

Štartujú :

 • všetci pretekári, ktorí pri registrácii dostali štartovné číslo a uhradili štartovný poplatok (online alebo na mieste podujatia)

Účasť na pretekoch :

 • dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár pri online registrácii a svojim podpisom do prezentačnej listiny
 • každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť
 • každý pretekár zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným
 • usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, ani nimi spôsobené

Štartovné :

 • výška štartovného (krátka trasa modrá) online do 22.7.2023 - 22 € (medaila, tričko)
 • výška štartovného (krátka trasa modrá) online do  2.8.2023 - 26 € (bez trička, s medailou)
 • výška štartovného (dlhá trasa červená) online do 22.7.2023 - 22 € (medaila, tričko)
 • výška štartovného (dlhá trasa červená) online do 2.8.2023 - 26 € (bez trička, s medailou)
 • výška startovného na mieste 30 €
 • registračný poplatok posielať:
 • IBAN: SK32 1100 0000 0029 3621 1365
 • do poznámky pri prevode uviesť: ! MENO, PRIEZVISKO, A ROK NARODENIA !                         
 • po úhrade štartovného vopred na účet Vám zašleme informáciu o pripísaní platby najneskôr do 3 dní na e-mail, ktorý ste uviedli pri online registrácii
 • ak Vám do 3 dní takýto email nepríde, zašlite potvrdenie z banky/online bankingu o úhrade na email: raslavickypedal@gmail.com 
 • v cene štartovného:

  • účastnícka medaila a účastnícke tričko pre tých, ktorý uhradia online štartovný poplatok na účet do ! 22.7.2023 !
  • Pre prvých 100 registrovaných účastníkov s úhradou štartovného dostanú hrnček s logom podujatia + žetón s perom 
  •  
  • minerálka 0,5l 
  • 20% zľava FANZONE.SK
  • kľúčenka A4ka
  • kľúčenka Kellys
  • náramok Kelly 
  • taška škoda
  • prezentačná taška s produktmi od našich sponzorov, štartovné číslo s čipom
  • občerstvenie na trati
  • zdravotná služba
  • výsledok mailom a sms 
  • online výsledky
  • cieľová fotografia pre každého pretekára 
  • online diplom pre každého pretekára (nie len prvé miesta) aj s fotkou prechodu cieľom
  • guľáš, občerstvenie (pivo, kofola)
  • štartovné číslo slúži ako tombolový lístok, zároveň aj ako lístok na obed a občerstvenie
  • pokyny pred, počas a po pretekoch
  • zakúpenie tombolového lístka (1 euro)
Účastnícke tričko
Účastnícke tričko
Účastnícka medaila 2023
Účastnícka medaila 2023
 • Pre prvých 100 registrovaných účastníkov s úhradou štartovného v štartovacích taškách hrnček s logom podujatia + žetón s perom 

 

Kategórie dlhej červenej trasy:

 • Juniori: od 15 - 18 rokov (2008 až 2005)
 • Muži: 19 - 39 rokov (2004 až 1984)
 • Muži: 40 - 49 rokov (1983 až 1974)
 • Muži: 50 - 59 rokov (1973 až 1964)
 • Muži: 60 a viac rokov (1963 a starší)
 • Ženy: 15 - 39 rokov  (2008 až 1984)
 • Ženy: 40 a viac rokov (1983 a staršie)
 • Elektrobicykle muži 15 a viac (2008 a starší)
 • Elektrobicykle ženy 15 a viac (2008 a staršie)

Kategórie krátkej modrej trasy: 

 • Juniori: od 15-18 rokov (2008 až 2005)
 • Muži: 19 - 39 rokov (2004 až 1984)
 • Muži: 40 - 49 rokov (1983 až 1974)
 • Muži: 50 - 59 rokov (1973 až 1964)
 • Muži: 60 a viac rokov (1963 a starší)
 • Ženy: 15 - 39 rokov (2008 až 1984)
 • Ženy: 40 a viac rokov (1983 a staršie)
 • Elektrobicykle muži 15 a viac (2008 a starší)
 • Elektrobicykle ženy 15 a viac (2008 a staršie)

Kategórie detských pretekov:

 • Baby: 5 rokov a menej (2018 a mladší)
 • Mini: 6-8 rokov a menej (2015 až 2017)
 • Mladší žiaci: 9-11 rokov (2012 až 2014)
 • Starší žiaci: 12-14 rokov (2011 až 2009)

V kat.detských pretekov chlapci a dievčatá štartujú a budú vyhodnotený spolu v kat.

!!! REGISTRÁCIA NA DETSKÉ PRETEKY NA MIESTE V DEŇ ŠTARTU 5.8.2023 !!!

Ceny hlavných pretekov:

 • finančné ceny prvé miesta v kategóriách, trofeje 1,2,3. miesto, vecné ceny a prvé 5 miesta v každej kategórií diplom.
 • ceny pre najrýchlejšieho  Raslavičana dlhá, krátka trasa 

Výsledky (zastrešuje spoločnosť RACE TIME) 

 • výsledok mailom a sms
 • online výsledky   
 • jednorázové čipy na číslach (netreba vraciať po skončení pretekov)
 • cieľová fotografia pre každého pretekára   
 • online diplom pre každého pretekára (nie len prvé miesta) aj s fotkou prechodu cieľom


Občerstvovačka:

 • približne v polovici trate sa bude nachádzať bufet s občerstvením  (vrch Haľagoš 642 m.n.m)

Cieľ pretekov:

 • bude označený: 5km, 1km  a 200 metrov pred cieľom

Umývanie bicyklov: 

 • DHZ Raslavice

Parkovanie:

 • usmerní organizátor, pred domom kultúry

Tombola:

Každý účastník podujatia je zaradený do žrebovania o hodnotné vecné ceny od partnerov podujatia, ktoré budú zverejňované na facebook Raslavický Pedál a na instagrame Raslavický Pedál. K losovaniu tomboly slúži štartovné číslo. Zakúpenie tombolového lístka = 1 euro. Do tomboly nie sú zaradené štartovné čísla detského preteku.  

Vyhodnotenie:

 • v mieste štartu a cieľa pretekov, tj. v priestoroch Amfiteátra 
 • po dojazde posledného pretekára

Ubytovanie:


Záverečné ustanovenia: 

Prihlásenie a úhrada štartového poplatku sa považuje za písomný súhlas účastníka zúčastniť sa na pretekov.

Každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
Každý pretekár zodpovedá za škody ním spôsobené sebe alebo iným.
Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom ani nimi spôsobené. 

Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov, alebo podpisom do prezenčnej listiny (!) 

Ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov.
Je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu (občerstvovačka) . Prihlásením na preteky vyjadrujete súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.

Pretekár je povinný rešpektovať usmernenia organizátora pretekov.                  Nerešpektovanie môže viesť k samotnému vylúčeniu.
Preteká sa podľa tohto rozpisu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalostí. V prípade zlých poveternostných podmienok možnosť zmeny trasy.

V prípade neúčasti organizátor nevracia štartovné.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Pretekár sa musí správať športovo, slušne a ohľaduplne. Nesmie ohrozovať na zdraví a živote seba, ani ostatných pretekárov. Musí umožniť predbehnutie rýchlejšiemu pretekárovi bez obmedzenia spravidla z ľavej strany pokiaľ to podmienky na trati umožňujú. Rýchlejší pretekár je povinný včas a jednoznačne informovať predbiehaného pretekára o svojom úmysle uskutočniť predbiehací manéver. V prípade hrubého a nešportového správania bude pretekár diskvalifikovaný. Je zakázané skracovať si trať a jazdiť mimo vyznačenej trate.
Treba rešpektovať regulovčíkov, políciu a usporiadateľov pretekov.
Ak pretekár opustí trať z akéhokoľvek dôvodu, musí sa vrátiť späť na trať v rovnakom mieste ako ju opustil. Ak organizátor uzná, že pretekár kvôli tomu získal výhodu, pretekár bude diskvalifikovaný.
Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trasy a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trase dopustí.
Je zakázané užívať zakázané dopingové látky (podľa predpisov UCI a SZC).
Pretekár je povinný celú trasu absolvovať s prideleným štartovným číslom.
Pretekár nesmie tabuľku so štartovným číslom rezať, strihať, ani iným spôsobom upravovať.
Pretekár sa zaväzuje dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny organizátora a štátnych orgánov.
Pretekár nesmie štartovať z iného miesta, než z miesta na to určeného ( napr. pred štartovou páskou, vedľa vyhradeného priestoru a pod. ) Porušenie tohto článku bude predmetom diskvalifikácie pretekára.
Pre prípad úrazu sa vyžaduje od pretekárov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. 

Kategórie elektrobicyklov nie sú rozdelené podľa výkonu elektromotora a kapacity batérie 

Každý súťažiaci sám zodpovedá za stav a kvalitu svojho elektrobicykla a nie je možné po skončení pretekov podávať protesty na výkonnostnú rozdielnosť použitých elektrobicyklov.

Odstúpenie počas pretekov:
Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole alebo v cieli pretekov.


Diskvalifikácia:
Pretekár, ktorý predčasne odštartuje, neprejde všetkými kontrolami, bude sa nešportovo správať počas pretekov, bude jazdiť so zloženou ochrannou prilbou počas pretekov - je to dôvod na diskvalifikáciu.


V Raslaviciach dňa 25.5.2023


Michal Čverha 

riaditeľ pretekov 

Jedinečné cyklopreteky v ❤️ Šariša

 

 


Neseď doma, ukáž čo je v tebe